LEHMANN SCHEEPSRESTAURATIE is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van restauratiewerk aan historische schepen. Hierbij vormt het ijzerwerk de hoofdfactor.

Belangrijk onderdeel van het werk is het authentiek klinken en smeden van alle onderdelen. Hiervan zijn op deze site diverse foto’s te zien. Het betreft verschillende projecten van zowel particuliere als museale initiatieven.

  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
 
 

ERVARING

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het op authentieke wijze restaureren van historische (vracht-) schepen. Hiervan zijn onder andere stevenaak Helena, motorbeurtschip Voorwaarts, tjalk Trijntje en stoomsleepboot Succes prachtige voorbeelden. Deze projecten hebben bewezen dat het klinken een realistischer optie is dan menigeen tot nu toe dacht. Ook is met deze (en nog vele andere door ons uitgevoerde) restauraties een enorme ervaring opgedaan die het nu mogelijk maakt beter, sneller en dus economischer te werken. Zo komt echt restaureren binnen handbereik van steeds meer (particuliere) scheepsbezitters.

 
 

WERKPLAATS

In de werkplaats staan alle benodigde machines om het werk goed en efficiënt te kunnen doen. Zo is er en grote pons- knipmachine en staat er een C-pers om platen en profielen in alle denkbare vormen te kunnen drukken. Verder is er een groot arsenaal aan oude en nieuwe gereedschappen, hand, pneumatisch en elektrisch, die specifiek voor het klinken nodig zijn. Dit is zondermeer de grootste verzameling functioneel klinkgereedschap die er op dit moment in Nederland is.

  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
 
 

RESTAURATIE

Naast vakmanschap is het bij elke restauratie, of het nu gaat om klokken, meubels of schepen, van belang op de hoogte te zijn van de actuele inzichten ten aanzien van het vak van restaurator en het historisch erfgoed.
Joram Lehmann is behalve lid van de werkgroep "Tuigerij en Documentatie" van de LVBHB ook lid van Restauratoren Nederland. Hierdoor sluit zijn werkwijze goed aan bij wat er op dit moment gebruikelijk is ten aanzien van het restauratievak.
Elk restauratieproject wordt zorgvuldig gedocumenteerd zodat ook in de toekomst nagegaan kan worden wat er gedaan is en hoe er gewerkt is. Dit verslag ontvangt de opdrachtgever na voltooiing van het werk.

 
 

KLINKWERK

De scheepbouwgeschiedenis is ruwweg in 2 categorieën onder te verdelen: houtbouw en ijzerbouw (kunststof buiten beschouwing gelaten). De ijzerbouw valt weer onder te verdelen in klinken en lassen. Hoewel er een overgangsperiode is geweest heeft het lassen het klinken vanaf de jaren 50 volledig verdrongen. De periode waar Lehmann Scheepsrestauratie zich in heeft gespecialiseerd is grofweg van 1875 tot 1950; de tijd van de geklonken scheepbouw. Joram Lehmann heeft met de vele restauraties die hij uitvoerde de techniek van het klinken weer op de kaart gezet. Door onderzoek en zeer ruime ervaring is het nu mogelijk restauraties professioneel en efficiënt uit te voeren.

  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
  • scheepsrestauratie
 
 

SAMENWERKING

Zeer belangrijk is de samenwerking met andere enthousiaste vakmensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van bijvoorbeeld smeden of houtbouw. Door deze combinatie is het mogelijk grote projecten aan te kunnen van tekening tot oplevering.

Samenwerkende Restauratoren Rotterdam